Het_kind_in_mij

HET KIND IN MIJ

Ik zocht een slingerende weg
met fluitekruid omzoomd
en kassen vol met westlands trots
een platte veilingschuit

ik zocht een straat slechts geplaveid
met ongelijke klinkers
de kerk waar ik de grafsteen weet
waarop mijn naam die niet de mijne is

ik zocht de houten brug waaronder
woeste waterwezens huisden
de oude molen waar liefde ooit
haar eerste desillusie aan mij gaf

maar wat ik vond was slechts een streek
van asfalt strak en recht
de glazen stad liet zich verdringen
door grauw en kil beton

de veilingschuit had plaatsgemaakt
voor protserige jachten
waarop dikbuikig in 't wit gestoken mannen
zich waanden kapitein te zijn

en in een laatste geforceerde poging
't verleden te behouden
stond weggedrukt tussen de flats
onooglijk gerestaureerd de molen