Vandaag is de dichter Menno Wigman overleden.
Een groot verlies voor de Nederlandse poëzie.

Zie: NOS Nieuws

Intensive care

Twee weken in mijn eigen graf gekeken, 
 zo diep dat ik het haast begeven had. 
 Mijn hart was op, mijn borstkas stond op breken, 
 ik vocht verward, verweesd en afgemat, 
 een nietig schaakstuk uit de Rubáiyát,

toen worstelde ik me weer naar het leven. 
 - Een droom binnen een droom, een flits, ik zag 
 het natte graf dat mijn geboorte was 
 en zwom naar licht dat kwistig droop van licht.

Twee weken in mijn eigen graf gekeken, 
 zo diep dat ik het grondwater zag staan -
 mijn borstkas blafte, o, ik ging eraan.

Twee weken in mijn eigen graf staan staren.
 De dood die, toen ik keek, van water leek.