PERZISCH KWATRIJN

Mijn gezicht geplooid als het laken
van het bed wij beiden waken
en wachten op jou terwijl we weten
dat we nooit meer tot datzelfde geraken

© Harme van Kamp - Amsterdam