Over_de_liefde

 

De Bijbeltekst (1 Korinthiërs 13) onderaan deze blog was de tekst die door de dominee werd voorgelezen op de dag dat ik trouwde. Het was september 1969 en ik was 21 jaar jong.

Waar liefde over ging wist ik niet. Ik wist in de eerste plaats dat ik het huis uit wilde, weg uit de door mij ervaren benauwdheid van mijn ouderlijk huis met al zijn beperkingen en vooroordelen. En ja, de vrouw waarmee ik trouwde vond ik leuk en mooi om te zien. En ik was ook wel verliefd. Maar of er sprake was van liefde?

Ja natuurlijk, verliefdheid dat kennen veel mensen en evenzo velen kunnen daar wel iets (on)zinnigs over zeggen. Maar liefde is toch wel wat anders dan verliefdheid.

Tik op de site van Google de vraag in “wat is liefde?” en er verschijnen in 0.48 seconden ongeveer 45.800.000 resultaten. Definities, verschillen tussen liefde en houden van, liefde in de filosofie, lichamelijke liefde, twijfels over de liefde, therapieën voor herstel van vergane liefde en ga zo maar door. Dus zo eenduidig zal het kennelijk allemaal niet zijn.

De apostel Paulus wist het kennelijk wel heel duidelijk. hij schreef dat hij zonder de liefde niets zou zijn. Dat de liefde nooit zou vergaan, niet kwaad denkt en lankmoedig en niet afgunstig is. Alleen had hij het volgens mij niet over de liefde tussen mensen, maar de liefde voor (zijn) God. Die liefde voor (een) God is mij overigens ook totaal vreemd.

In de zeven jaar dat ik getrouwd ben geweest bleek de liefde voor mij in ieder geval niet lankmoedig, sprak wel kwaad en was zeker ook afgunstig. Die liefde is vergaan. Helaas.

Als ik nu aan die tijd terugdenk, denk ik terug aan een ander leven. Het lijkt wel of niet ik degene ben geweest die dat leven heeft geleefd.

Het positieve van die zeven jaar huwelijk is dat ik er twee fantastische kinderen aan heb overgehouden. En die twee kinderen hebben mij weer zes!! kleinkinderen gegeven.

En dat is voor mij waar liefde over gaat.

 

————————————————

1 Korinthiërs 13

1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.

2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.

4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;

5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;

6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;

7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;

10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Bron afbeelding: Pixabay