Watersater


WATERSATER

Wanneer je omlaag zweeft
aan je waterparachute naar
onder de glinsterende golven
ver ver beneden de peilloze zee
bodemloze diepte van het zwarte water
waar zelfs de groene vegen licht
niet meer zichtbaar zijn
als je omhoog blikt
geen glinsterende wolken
van wegschietende vissenlijven
daar kun je hem tegenkomen
de watersater zevenarmige draak de kraken
in de onbestemde duisternis
sluimert hij zijn droomloze slaap
al eeuwen rust hij daar
eeuwen zal hij daar nog liggen
de kolossale ogen als maagdenburger
halve bollen geopend immers
duisternis van de diepzee heerst
tentakels onder zich gevouwen
als wortels die de grond ontberen
zijn ademhaling als de siddering
van een hand die zijn huid beroerd
wachtend op die ene dag
dat hij wordt geroepen
zich ten lange leste openbaren zal
aan stervelingen en andere zeelui

Bron afbeelding: DeviantArt
made by Beus-B