TAAL

Ik ben een leugenaar
wanneer ik tegen je zeg
dat jij me sprakeloos maakt
wanneer je handen mij aanraken
je ogen mij hypnotiseren
want de waarheid is
dat ik op die momenten
vergeten ben
welke taal ik spreek