Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn


Dit blog is eerder gepubliceerd op 07 september 2017

Als kind luisterde ik altijd geboeid naar mijn vader wanneer hij na de avondmaaltijd uit de bijbel voorlas. Gedurende mijn kinderjaren was dat uit het “Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis” geschreven door Anne de Vries. Deze schrijver heeft in Nederland algemene bekendheid gekregen door de streekromans over de Drentse jongen Bartje (Ik bid niet veur brune bonen).

Het werd helemaal feest wanneer mijn vader een bladzijde omsloeg en er een tekening van de Nederlandse illustrator en boekband ontwerper Cornelis Jetses te voorschijn kwam. Die tekeningen vond ik zo mooi dat ik er werkelijk uren naar kon kijken en bij wegdromen.
De afbeelding hierboven vond ik één van de boeiendste uit de hele kinderbijbel, zowel van het oude- als het nieuwe testament. Hier wordt het moment afgebeeld waarop Jezus in gesprek is met één van de twee moordenaars die gelijktijdig met hem werden gekruisigd.
Eerst beschimpten ze hem allebei, maar al snel kwam degene die rechts van Jezus aan het kruis hing tot inkeer en sprak de andere moordenaar, ter linker zijde van Jezus, bestraffend toe. “Vreest gij God niet nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt?” zei hij. “En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Toen keek hij naar Jezus en ging verder: “Jezus gedenk mijner wanneer gij in Uw Koninkrijk komt.” Dat was met moment dat Jezus de gedenkwaardige woorden sprak: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.”

Als kind bedacht ik me hoe het zou gaan als de beide moordenaars kwamen te sterven. Eén zou er naar de Hemel gaan, de ander naar de Hel. Maar op de tekening van Jetses lijken ze zoveel op elkaar. Stel je voor dat God zich zou vergissen en de mannen door elkaar zou halen en de verkeerde naar de Hel en dus ook naar de Hemel zou gaan.
Ik kon mij daar erg druk om maken en hoopte maar dat God goed zou opletten wie hij binnenliet in zijn Hemels Paradijs.

Wat schetst mijn verbazing.
In het Rijksmuseum was er in september 2017 de tentoonstelling “Small Wonders” te zien. Een tentoonstelling over virtuoos gesneden beeldjes, miniatuuraltaren, doodskistjes, schedeltjes en gebedsnoten uit de 16e eeuw.
Toen ik de tentoonstelling bezocht viel mij onderstaand werkje op van de drie kruisen op Golgotha. De kunstenaar moet daar het moment hebben weergegeven dat Jezus de moordenaar ter rechterzijde heeft toegezegd dat hij na zijn dood met Hem het Paradijs zal betreden.
En er werd direct werk van gemaakt.
Bovenop het rechterkruis wordt de bekeerde moordenaar al de weg naar dat Paradijs gewezen zodat hij na zijn sterven niet zal verdwalen en op het linkerkruis zit Satan al klaar om zijn buit, zodra deze dood is, mee te slepen naar het Hellevuur.

En ik vroeg mij af waarom de illustrator Jetses deze simpele oplossing toentertijd niet in zijn tekening heeft toegepast?
Het had mijn kinderhoofd veel gepeins en gepuzzel bespaard.