De kast (deel 1)


Aldus hopen wij ons gekweten te hebben van de taak, die wij ons voorgesteld hadden, te weten het christelijk publiek voor te lichten omtrent de meer intieme aangelegenheden van het huwelijk, alsmede een gids te zijn voor de oplossing van de talrijke moeilijkheden en problemen, die het huwelijk in deze zondige wereld nu eenmaal met zich meebrengt. 

Wat mijn drijfveer moet zijn geweest op zoek te gaan kan ik me met de beste wil van de wereld niet herinneren. Het meest waarschijnlijke is dat ik door mijn ontluikende puberteit en de losse opmerkingen over seks en erotiek van de oudere jongens op het schoolplein, nieuwsgierig was geworden en op onderzoek ben uitgegaan in het domein van mijn oudere zus en ouders. Waar ik precies naar op zoek was moet voor mij toen onduidelijk zijn geweest, maar het idee dat er “iets” te vinden moest zijn waardoor ik al die geheimzinnigheid beter zou gaan begrijpen, kreeg ik niet uit mijn jongenshoofd.

Op momenten dat ik alleen thuis was ging ik op zoek. Gezocht heb ik in de laden van het dressoir, tussen de paperassen van mijn vader en, overmoedig geworden, in de laden waar het ondergoed en de bh’s van mijn zus en moeder lagen om uiteindelijk uit te komen in de diepe kledingkast op de slaapkamer van mijn ouders.

Gangbaar was dat die kast was afgesloten en dat de sleutel niet in het slot stak en ik had al een paar keer vruchteloze pogingen gedaan de kast te openen. Maar toen op een middag was dat anders en zag ik de sleutel in het slot zitten. Er flitste een adrenalinescheut door me heen en met trillende vingers en een imminent gevoel dat er iemand over mijn schouder mee keek waardoor ik mijn straf niet zou ontlopen, opende ik de kastdeur. Daar, in het schemerlicht dat er heerste, zag ik de schoenen van mijn moeder en vader, hingen op keurige knaapjes de jurken, rokken, kostuums en de blouses en overhemden. De geur van de gedragen kleding samen met die van mottenballen die daar in die kast hing maakte alles nog geheimzinniger.

Gejaagd, maar systematisch doorzocht ik de kastruimte, want ik voelde dat ik daar zou vinden wat ik zocht. En toen, tussen de keurig gestreken lakens op een van de planken in die kast vond ik het. En al had ik niet geweten waarnaar ik op zoek was geweest, ik begreep direct dat dit het was waar ik zo begerig naar had gezocht. Het was een vondst die mijn jonge jongensleven in één klap zou veranderen en mijn kijk op mijn ouders en de wereld zou doen wankelen.

Voor deel 2 klik hier.