Blikseminslag

Blikseminslag

Hakema zat op strand en keek naar de lucht en de zee. Hij zag hoe een aantal meeuwen, perfect gebruik makend van de aanwezige luchtstromen, zonder hun vleugels te bewegen als vliegers boven het water zweefden. Zou dat het ware geluk zijn, dacht hij: zo zweven zonder zorgen voor de dag van morgen? En zouden [...]

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

In het begin de zestiger jaren waren de feestjes die ik met mijn vrienden en vriendinnen organiseerde brave, maar o zo mooie feestjes. We dronken Exota limonade (het liefst de bruine variant), een biertje (of hooguit twee), zaten bij kaarslicht onder visnetten waarin kerstverlichting was aangebracht, rookten Gauloise en Gitanes sigaretten en luisterde naar Jacques [...]

Sulawesi

Sulawesi

Haar oren suizen en piepen. Het is alsof ze aan de zee staat, terwijl iemand vlak achter haar met een vork heel hard over een bord krast. Maar ze hoort geen geluiden. Geen vertrouwde, herkenbare geluiden. Alleen dat suizen en piepen. Overal is pijn, haar ribben doen zeer en haar hoofd voelt alsof iemand er [...]

Gat in de lucht

Gat in de lucht

Vorige week woensdag had ik een afspraak bij de uitgeverij waar ik het manuscript van mijn roman naar toe had gestuurd. Het was een middag speciaal voor debutanten. Ik ben uitgebreid voorgelicht hoe de uitgeverij te werk gaat en welk pad bewandeld gaat worden wanneer mijn boek bij hen zou worden uitgegeven. Na de pauze [...]

Liedje

Liedje

De hele tijd had het liedje door het hoofd van Hakema gespeeld. Hij had het onder de douche mee geneuried en het gefloten op de fiets. Zo hard, dat sommige mensen in het voorbijgaan naar hem hadden gekeken. Maar dat had hem niets kunnen schelen. Toen hij vanmorgen was opgestaan en de radio had aangezet [...]

Captured moments

Captured moments

Sadhu's Een sadhu (in het Sanskriet : sādhu (mannelijk), sādhvī of sādhvīne (vrouwelijk)), is een religieuze asceet, (bedel)monnik of een heilig persoon in het Hindoeïsme en Jaïnisme, die het wereldse leven heeft afgezworen. Soms worden ze ook wel jogi, sannyasi of holy man genoemd. Het betekent letterlijk: iemand die een "sadhana" beoefent of op een principiële manier een pad van spirituele discipline volgt. De sadhu is uitsluitend toegewijd aan het bereiken van bevrijding, de vierde en laatste levensfase, [...]

Mantra’s

Mantra’s

Velen kennen ondertussen mijn liefde voor het werelddeel Azië en dan met name voor het land India. Ik ben er een aantal keer geweest en wanneer ik er niet ben is er altijd een sluimerende vorm van heimwee in mij aanwezig. Ook zijn veel mensen om mij heen op de hoogte van mijn liefde voor [...]

Spiderman

Spiderman

Goedgemutst stapte Hakema gisterochtend het huis uit. Hij had goed geslapen, voelde zich uitgerust en verheugde zich op een fietstochtje naar het centrum. Zijn humeur werd alleen maar beter toen hij de tuin instapte en in het nog vroege zonlicht kwam te staan. Hij keek omhoog en zag een straks blauwe lucht. Met een tevreden [...]

Vader #2

Vader #2

Mijn vader heeft een aantal uiteenlopende beroepen gehad. Zo heeft hij bijvoorbeeld bij zijn vader in de groentewinkel gewerkt, is bij de brandweer werkzaam geweest en heeft als agent van politie gewerkt bij het korps Loosduinen. Maar het grootste deel van zijn leven is hij bij de Haagse Broodbakkerij HUS werkzaam geweest als (assistent) expeditiechef. [...]

Slagwiel

Slagwiel

Afgelopen vrijdag was Hakema naar het centrum van de stad gefietst. Hij moest er een aantal zaken regelen die geen uitstel meer duldden. Het was goed fietsweer met af en toe een flets zonnetje en niet al te veel wind. Er liepen veel toeristen op de gracht die hij behendig omzeilde waarbij hij af en [...]