Poëzie van havanka

mouches volantes

Mouches volantesDoor het beslagen vensterglaszie ik witte schimmenvan meeuwen langs het raam scherenals stukken papier dieopgetild door de windwild langs de wolken wapperenof zijn het fantomennet als de zwarte vlekjesdie ik de laatste jarensteeds vaker zie en waarvanik denk dat het vliegjes zijn maar het is nietsen ik ben de enige die ze ziet Bron […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Mijn vriend

MIJN VRIEND Ooit had ik een vriend met wilde zwarte haren grote warme handen en een breekbaar hart een vriend die is doodgegaan ik was er niet bij toen hij stierf hij had mij niet verteld dat hij ging sterven want dan was ik bij hem geweest denk ik hoop ik volgens mij had hij […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Reiwa

Op 30 april aanstaande treedt de Japanse keizer Akihito af en komt er een einde aan de 31 jarige Heisei-periode. Op 1 mei begint onder de nieuwe keizer Naruhito de Reiwa-periode. Vanaf dat moment leven de Japanners in het jaar Reiwa 1. kou in de bergenverdreven door nieuwe hooptijdperk van Reiwa op wind gedragengeuren van […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Wantrouwen

WANTROUWENje hebt het gezegddie ochtend dat je gingje zei het zeker te wetendat het lot ons ooitweer zou samenbrengendat het lot zou bepalenof wij voor elkaar zijn bestemden voor de eerste keerwantrouwde ik je woorden Afbeelding: © Mieke Buijs – Amsterdam

Lees verder
Poëzie van havanka

Anamorfose

ANAMORFOSEKalm als een zilte bries aan zeeonstuimig als verwoestende orkanenzal je op onverwacht momentnaar mij komen en voor mij staanmet de teint van de zomerzonreflecterend op je huidgeur van ozon in je haarhet suizen van de zuidenwindhoorbaar in je stemje zult daar zijn met gratievan bloemen die slechts groeienop de hellingen van het landwaar je […]

Lees verder
Poëzie van havanka, Spinsels

Memento Mori

MEMENTO MORIWorstelend met de dooddie geduldig wachtendvanuit de hoek van de kamerstap voor stap nader sluiptgeeft ze zich nog niet gewonnen terwijl het lichaam al capituleert strijdt haar geest nog het levenhet gevecht zal uiteindelijkniet door haar gewonnen wordenadem schokt stokt stoptogen sluiten zich voorgoedom aan gene zijdenog eenmaal om te ziende overwinnaar voor het […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Taal

TAALIk ben een leugenaarwanneer ik tegen je zegdat jij me sprakeloos maaktwanneer je handen mij aanrakenje ogen mij hypnotiserenwant de waarheid isdat ik op die momentenvergeten benwelke taal ik spreek

Lees verder
Poëzie van havanka

Vleugellam

VLEUGELLAMMaar kijk,mensen hebben de vleugels van de engelen nietniet het heilige dienen van een goddwaalsporen van religies zijn splijtzwammenwaarvan de opium voor het volk wordt gemaaktonder het pulserende licht van de stedentrilt het geheugen van de eeuwigheidkleuren de slachthuizen roodrood als de rozen die niet langer geurenen nu zonder doornen zijnachter de verlichte ramenwordt de […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Nutteloos

NUTTELOOSEr zijn mensen die vechtenvoor de vredemet een wapen in de hander zijn er die vechtenvoor de vredemet een palmtak in de handuiteindelijk blijken beideneven zinloos Bton afbeelding: Pinterest

Lees verder
Poëzie van havanka

Vloeken in de kerk

Vandaag was ik niet van plan een gedicht te plaatsen op mijn blog omdat ik dat afgelopen dinsdag al heb gedaan en ik het een beetje wil doseren. Totdat ik me realiseerde dat het vandaag de eerste dag van de poëzieweek is die bekend staat als “Gedichtendag”. Het zou volgens mij vloeken in de kerk […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Woordenschat

WOORDENSCHATGeluk is slechts een woordnet als verdriet trouwensof eenzaamheid of verlangenhet is de betekenisdie je er aan geeftof die anderener voor jou aan gevende betekenis geeft de ladingaan het woordsoms dekt de lading het woordvaak ook nietmaar er zijn meer woordenveel meer woordendie wellicht de lading wel dekken Bron afbeelding: Pixabay

Lees verder
Poëzie van havanka

Geur bekennen

GEUR BEKENNENHet meest houd ik van jouw geurjij geurt naar wierookengelenaardezonlicht gevangen in je haarde ziltigheid van de zeeen godzijdankook naar mijnet even iets meerdan andere mensen

Lees verder
Poëzie van havanka

Watersater

WATERSATERWanneer je omlaag zweeftaan je waterparachute naaronder de glinsterende golvenver ver beneden de peilloze zeebodemloze diepte van het zwarte water waar zelfs de groene vegen lichtniet meer zichtbaar zijnals je omhoog bliktgeen glinsterende wolkenvan wegschietende vissenlijvendaar kun je hem tegenkomen de watersater zevenarmige draak de krakenin de onbestemde duisternis sluimert hij zijn droomloze slaapal eeuwen […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Decembernacht

Met vochtige ogendie snijden door mijn zielals bij gebroken glaswerktuur ik de zwarte nacht inzie donkere luchtmet grijze wolkenhoor ver weg een dreigenddreunend onweerstrek mijn armen en verlangin mijn geheven oude handeneen willekeurig licht te vangendat mij nooit is beloofdik zoek naar woordenmaar mijn stem valt dood neer voor mijn voetenop de kille natte vloerweerkaatsend […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Meermin min of meer

MEERMIN MIN OF MEERZoals toen die keer langs het strandde golven witte kuiven droegenen ik haar zagtussen twee golven doorze me aankeek met ogendie mij de spiegelvan mijn ziel voorhieldendat toen een golf haar overspoeldeen het een eeuwigheid duurdeeer ik haar weer zaghet bleke gezichtde starende ogenzilte tranen huilendomlijst door groen haar-of was het wier-de mond wijd opengesperdin een […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Voor wie is poëzie? (43)

BEKENTENIS Zelfs na het verlies de gekwetstheid de pijn het totaal gebroken voelen afgedankt zijn het immense gevoel van godverlatenheid de onbeantwoorde waarom vragen is jouw lichaam nog altijd het enige waaronder ik naakt zou willen zijn Bron afbeelding: Pinterest

Lees verder
Poëzie van havanka

Voor wie is poëzie? (42)

UNICITEIT Wanneer je hem aanraakt metgesloten ogen en koele vingertoppenop plaatsen waar je mij aanraaktedenk je dan nog aan mijn lijf?Als zijn smaak zich schoksgewijsmanifesteert in je rozenmonddenk je dan aan die keer toen je zeidat ik naar frambozen smaakte?En als je zijn naam wilt fluisterenmet je lippen dichtbij zijn oorrolt dan bij vergissingdie van […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Voor wie is poëzie? (41)

HOOGMOED Beschenen door het gele licht van de maan huil ik als een weerwolf in de nacht om de geliefden die ik achterliet op zoek naar de gouden bergen het groenere gras bij de buren de jaren van de kale kip van de liefde geofferd op het altaar van de lust waar de botjes werden […]

Lees verder
Poëzie van havanka

Voor wie is poëzie? (40)

LATEN WE HET GEEN LIEFDE NOEMEN Laten we het geen liefde noemen die ene nacht dat we samen waren de uren waarin tijd niet bestond superlatieven niet toereikend zijn dus doe ik er het zwijgen toe zwijg over het vuur dat brandde de woorden die je fluisterde ons zweet dat ‘k proefde op mijn tong […]

Lees verder